Substantiverat particip

I morse på kulturnyheterna reflekterades över varför man kommit att säga ”en slav” och inte ”en förslavad” . Många vägar öppnar sig när man ska söka svaret. En kan vara att fundera över strategier för begreppsbildning, och om/varför det ligger närmare till hands att skapa begreppet ”slav” än ”förslavad”.