En lite bortglömd kulturförmedlare

I dag har jag ägnat förmiddagen åt att läsa om Algot Ruhe, och hans arbete med att översätta filosofen Henri Bergson. Som nytänkare skapade Bergson en del nya begrepp, och detsamma gjorde också hans svenske översättare. Jag fastnar särskilt för två av dem:

”livssprånget” (l’élan vital) och ”nuflödet” (la durée)

Jag har inte tillräcklig kunskap om Bergsons filosofi för att avgöra om de svenska termerna är adekvata, men oavsett det vill jag ändå framhålla kraften i de bilduttryck Ruhe skapat.