Kategoriarkiv: Tankar

Översättningssvenska

Skulle man som översättare kunna välja från den pol av ord som Martina Montelius använder i romanen Oscar Levertins vänner? Hur är det exempelvis med ”svina, smacka på, punda” eller för den delen ”helbrägdagörelse, strakbent”?

Gränslandet

Årets första blogg handlar om detta att leva mellan två språk, mellan två sätt att systematisera. Med det senare menar jag att var och en av språkgrupperna analyserar sina satser utifrån olika utgångspunkter. När jag nu skriver om översättning från franskan finns det därför risk att jag glömmer i vilket språk jag befinner mig och hamnar i fel tänkande .

En annan sak är att ord kommer i sällskap, att ett ord har kamrater som efterhängset vill smyga sig med. Men ibland är de vanliga kamraterna inte alls välkomna, utan behöver lämna plats för en alldeles ny bekantskap.

Detta som en påminnelse för mig att se upp, kanske också som en ursäkt inför mig själv och andra.