Att översätta en stil

Som översättare är det lätt att hamna på ordnivå; funderingarna fram och tillbaka om vilket svenskt ord som bäst fångar originalordets alla valörer tar över. Men hur mycket medveten tankekraft ägnas till att analysera stil? Det talas visserligen relativt ofta i översättarsammanhang om att översätta en ”röst”, men konkretion i de sammanhangen hör till ovanligheten.

Inte heller jag kan nu på rak arm redogöra för exempel i ämnet, men jag vill börja fundera mer kring översättning av de högre språknivåerna. Det här är alltså en maning till mig själv att söka faktiska exempel som kan bli inledning till en diskussion.