Månadsarkiv: november 2015

Översättningssvenska

Skulle man som översättare kunna välja från den pol av ord som Martina Montelius använder i romanen Oscar Levertins vänner? Hur är det exempelvis med ”svina, smacka på, punda” eller för den delen ”helbrägdagörelse, strakbent”?