Månadsarkiv: oktober 2015

Och

Jag vill i dag bara påminna om det lilla ordet ”och” och några saker man kan tänka på vid översättning från franskan.Det finns två funktioner som är särskilt viktiga:

1. att ”och” markerar tidsföljd, ensamt. Se upp med ”sedan” och  ”och sedan”, som ibland ”genereras” utifrån en del formuleringar i franskan, ett enkelt ”och” kan räcka

2 att ”och” markerar samtidighet. Tänk exempelvis på en sats som ”barnen lekte och skrattade”. Samtidighet, och alltså inte först lekte innan de övergick till att skratta. I franskan uttryck samtidighet på olika sätt, bl.a. med presens particip. Presens particip är visserligen även i svenskan en möjlighet att uttrycka samtidighet, men i många fall kan den kännas otymplig eller markerad för stilnivå.

Tänk alltså ofta på ordet ”och”!

Vad gör man med alla substantiv? (5)

Jag är inne på substantivstapling igen. Tidigare har jag talat om att flera på varandra följande substantivfraser kan göra en mening svårbegriplig eller verka kanslispråklig på svenska. Men substantivfraser i följd kan också fungera som ett stilistiskt verkningsmedel, särskilt om de har har återkommande element:

”[…] vari jag inte längre kunde finna något av det som tidigare utgjort deras mysterium, deras feber och deras ljuvlighet

Den här trestegsraketen  skjuter direkt upp i de högre poetiska sfärerna. Men vad gör man om man vill hålla sig på jorden? Jo, man ändrar ett par av substantiven till adjektiv.

Ovanstående exempel  är en direktöversättning av slutet på en lång Proustmening och ”deras” hänför sig till ordet ”drömmar” tidigare i meningen. Ursprungssatsen ser ut så här:

où je ne pouvais plus rien retrouver de ce qui avait fait leur mystère, leur fièvre et leur douceur

Och så här löste Gunnel Vallquist satsen, med just det knep jag föreslog:

”vari jag inte längre kunde finna något av deras tidigare ljuva och feberheta mysterium.”

Mystère (mysterium) , som kommer först, har behållits och bildar kärnan i substantivfrasen och fièvre (feber) och douceur (ljuvlighet) har blivit adjektivbestämningar. Visst slirar hon på betydelsen, men hon undviker också en ovälkommen besjälning.