Månadsarkiv: oktober 2014

Satsföljd 1

I dag vill jag ta upp en grundläggande översättarstrategi för den som översätter från franskan. Det verkar vara så att man i franskan ibland föredrar en annan informationsstruktur än svenskan.  I det exempel jag tänker ta upp här kan man hålla kvar vid samma struktur på svenska, men där det finns en möjlighet att kasta om ordningsföljden på satserna (med vissa ändringar av övrig grammatisk struktur).

”Quand une économie va mal, il est indispensable que, sur des grandes thématiques comme les retraites, le chômage ou le réchauffement climatique, le pays forme une union nationale.” (Jean Tirole, Le Figaro 141017)

Vi börjar med en översättning med samma satsföljd:

”När en ekonomi går dåligt, är det oundgängligt att, när det gäller stora frågor som pensioner, arbetslöshet och klimatuppvärmning, nationell enighet skapas”

Hur låter det? Skriftspråkligt? Som om den tredje satsen är mindre viktig? Vi prövar en annan satsföljd:

”När en ekonomi går dåligt, måste det skapas nationell enighet om stora frågor som pensioner, arbetslöshet och klimatuppvärmning.

Vad har gjorts? Istället för att klippa av huvudsatsen flyttar vi fram andra delen av verbfrasen (”skapas”), byter ut ”är oundgängligt” mot ”måste” och hakar slutligen på objektet  ”nationell enighet” med sina exemplifieringar.