Om Paroll

Bakom Paroll står  jag, Maria Kronberg, som i över trettiofem år har studerat franska språket och fransk kultur. De senaste femton åren har jag dessutom aktivt arbetat som översättare av både fack- och skönlitteratur. I den egenskapen har jag haft förmånen att som lärare i praktiskt översättning få pröva och utveckla mina tankar om översättning i mötet med studenterna på Uppsala universitets Översättarprogram.

Den här bloggen är ett utlopp för de frågor som uppkommit under arbetet med studenterna. Frågor som gäller franska språket, men kanske i ännu högre grad svenska språket och gränserna för detta i det ögonblick av tiden vi just befinner oss i.

Min utgångspunkt för översättning av skönlitteratur är författaren, författaren till originaltexten. Det innebär att jag ser författaren som min uppdragsgivare och den jag ansvarar inför, men därmed inte sagt att jag ser översättning som överföring ord för ord. Tvärtom bör källtextens särprägel som unikt konstverk få komma till uttryck och berika det svenska språket. Samtidigt anser jag att det är översättarens uppgift att ta hänsyn till och hålla sig informerad om de gränser vi svenskbrukare gemensamt medverkar till att staka ut.

Kommentera